Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie są objęte pełną gwarancją producencką zgodnie z warunkami ustalanymi przez poszczególnych producentów. Poniżej prezentujemy skrócone warunki gwarancji dla poszczególnych produktów.

Warunki gwarancyjne producentów opon

Bridgestone, Firestone, Dayton

Okres gwarancji. Do 4 lat od daty sprzedaży lub do osiągnięcia wskaźnika zużycia bieżnika.

Rozliczenie w przypadku uznania reklamacji. Do 1 roku od daty sprzedaży wymiana opony na nową, powyżej roku rekompensata pomniejszona o stopień żuzycia opony (TWI).

Czas rozpatrzenia reklamacji. 14 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia opon.

Continental, Uniroyal, Barum, Mabor

Okres gwarancji. Do 5 lat od daty produkcji na oponie lub do osiągnięcia wskaźnika zużycia opony (TWI).

Rozliczenie w przypadku uznania reklamacji. 1. Dla osoby fizycznej; do 2 lat od daty zakupu wymiana opony na nową, powyżej 2 lat rekompensata pomniejszona o stopień zużycia opony.

2. Dla użytkownika, który nabył towar w celu związanym z działalnością gospodarczą; rekompensata pomniejszona o stopień zużycia opony.

Czas rozpatrzenia reklamacji. 14 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia opon do punktu gwarancyjnego.

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dębica

Okres gwarancji. Do 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji na oponie lub do osiągnięcia wskaźnika zużycia opony (TWI).

Rozliczenie w przypadku uznania reklamacji. Rekompensata pomniejszona o stopień zużycia opony.

Czas rozpatrzenia reklamacji. 30 dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia opon.

Hankook

Okres gwarancji. Do osiągniecia wskaźnika zużycia opony (TWI).

Rozliczenie w przypadku uznania reklamacji. Rekompensata pomniejszona o stopień zużycia opony.

Czas rozpatrzenia reklamacji. 14 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia opon.

Michelin, BFGoodrich, Kleber

Okres gwarancji. Do 10 lat od daty produkcji na oponie lub do osiągnięcia wskaźnika zużycia opony (TWI).

Rozliczenie w przypadku uznania reklamacji. Do 2 lat od daty zakupu wymiana opony na nową, powyżej 2 lat rekompensata pomniejszona o stopień zużycia opony.

Czas rozpatrzenia reklamacji. 30 dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia opon.

Warunki gwarancyjne producentów felg aluminiowych

AEZ, DOTZ, Dezent, Enzo

Okres gwarancji. 36 miesięcy od daty sprzedaży do klienta finalnego.

Termin rozpatrywania reklamacji. 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego Wyrobu do punktu wskazanego przez Gwaranta.

Procedura reklamacyjna. W przypadku uznania reklamacji, Spółka może według własnego wyboru wymienić Wyrób na wolny od wad, lub wady te usunąć. Odbywa się to w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych dostawców Spółki i innych ciążących na nim zobowiązań.

Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę, bądź inne związane ze złożeniem reklamacji niedogodności, lub koszty.

Przypadki utraty gwarancji. Gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy, oraz na osobę która naprawiała Wyrób.

Niniejszą gwarancją nie są również objęte uszkodzonia wynikające z:

- nieprawidłowego montażu, lub demontażu felg

- nieprawidłowej eksploatacji felg oraz niezgodnie z ich przeznaczeniem, zawartym w Katalogu felg aluminiowych lub Konfiguratorze producenta dostępnego na stronie www.alcar.pl

- złego stanu technicznego pojazdu, głównie związanego z układem jezdnym auta.

- niewłaściwej konserwacji felg jak użycie agresywnych środków czyszczących, bądź zastosowania myjek wysokociśnieniowych z odległości mniejszej niż 20 cm od powierzchni felgi.

- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy urzytkownika oraz nieprawidłowego przechowywania w styczności obręczy z wilgocią, substancjami żrącymi, lub bardzo wysoką temperaturą.

Rial, ProLine, Brock, Oxigin

Okres gwarancji. 24 miesiące liczone od daty sprzedaży kół.

Procedura reklamacyjna. W przypadku uznania reklamacji następuje wymiana obręczy na pełnowartościowe. Na czas rozpatrzenia reklamacji nie wydaje się kół zastępczych.

Przypadki utraty gwarancji. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:

- wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne felgi spowodowane niewłaściwą eksploatacją,

- samowolne naprawy, przeróbki oraz niezgodny z instrukcją montaż kół w pojeździe,

- uszkodzenie koła spowodowane niesprawnościami układu jezdnego w pojeździe,

- niewłaściwe użycie agresywnych środków chemicznych do czyszczenia obręczy,

- gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia obręczy.

Autec

Na wszystkie parametry techniczne łącznie z odpornością lakieru (z uwzględnieniem zalecanych warunków eksploatacyjnych lato-zima) producent udziela 3-letniej gwarancji. Dożywotnia gwarancja na właściwości wytrzymałościowe.

Ronal

Okres gwarancji. 2 lata licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmyje obróbkę i lakierowanie obręczy.

Procedura reklamacyjna. W przypadku reklamacji uzasadnionej realizowana jest ona w formie dostawy wyrobu zastępczego. Zwracany jest także koszt przesyłki do punktu rozpatrującego reklamację po stawkach ustalonych przez firmę.

Przypadki utraty gwarancji. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:

- bicie promieniowe spowodowane niewłaściwą eksploatacją,

- koła z lakierem nieoryginalnym,

- nieprawidłowa lub brak konserwacji kół,

- uszkodzenia eksploatacyjne lub montażowe,

- uszkodzenia spowodowane nieodpowiednimi ciężarkami wyważającymi.

Carbonado

Okres gwarancji 36 miesięcy od daty zakupu, w tym 12 miesięcy na powlokę lakierniczą.

Przypadki utraty gwarancji jak w przypadku marek Rial, ProLine, Brock, Oxigin

Procedura reklamacyjna. Reklamacje rozpatrywane są terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji następuje wymiana obręczy na pełnowartościowe lub wady zostają usunięte. Na czas rozpatrzenia reklamacji nie wydaje się kół zastępczych. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę, bądź inne związane ze złożeniem reklamacji niedogodności, lub koszty.

Wrath Wheels, Seventy9

Okres gwarancji 24 miesiące od daty zakupu, w tym 12 miesięcy na powlokę lakierniczą.

Przypadki utraty gwarancji jak w przypadku marek Rial, ProLine, Brock, Oxigin

Procedura reklamacyjna. Reklamacje rozpatrywane są terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji następuje wymiana obręczy na pełnowartościowe lub wady zostają usunięte. Na czas rozpatrzenia reklamacji nie wydaje się kół zastępczych. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę, bądź inne związane ze złożeniem reklamacji niedogodności, lub koszty.