Co można odczytać z opony?
   09/13/2016 14:20:12    Comments 0

Na boku opony znajdują się wszystkie podstawowe informacje na jej temat. Można je uznać za "kartę identyfikacyjną" opony.

                opis opony

Każda opona powinna zawierać standardowe informacje takie jak:

 

1. Szerokość przekroju opony wyrażona w mm.

 

2. Procentowy stosunek wysokości przekroju opony do szerokości przekroju opony

 

3. Konstrukcja (R = opona radialna)

 

4. Średnica obręczy wyrażona w calach.

 

5. Maksymalne obciążenie eksploatacyjne (indeks nośności)

 

6. Symbol prędkości

 

7. TUBELESS - opona bezdętkowa

 

8. Oznaczenie i numer zatwierdzenia przez ECE

 

9. Oznaczenie miejsca znacznika zużycia bieżnika

 

10. Właściwości M&S (błoto i śnieg) opony w warunkach zimowych

 

11. Oznaczenie testu i klasyfikacji opony jako nadającej się do użytku w ekstremalnych warunkach zimowych

 

12. Data produkcji (tydzień, rok: dekada 1990-1999)

 

13. Oznaczenie zgodności z przepisami Wydziału Transportu

 

14. Kod DOT producenta

 

15. Kraj produkcji

 

16. Nazwa marki

 

17. Szczegółowe dane na temat konstrukcji opony (DOT)

 

18. Oznaczenie ciśnienia i nośności (DOT)

 

19. Rodzaj opony (radialna)

 

20. Oznaczenie wymagane na terenie USA

 

21. Lokalizacja znacznika zużycia bieżnika opony w warunkach zimowych

 

Znaczenie danych umieszczonych na oponie

 

Pozycja 1: Szerokość opony jest liniową odległością w milimetrach pomiędzy zewnętrznymi ścianami bocznymi napompowanej opony bez uwzględniania wszelkich oznakowań (oznaczeń), elementów zdobniczych, pasków ochronnych lub obręczy.

 

Pozycja 2: Wysokość przekroju jest połową różnicy pomiędzy średnicą ogólną i nominalną średnicą obręczy. W miarę rozwoju opony jej kształt zmienił się z prawie okrągłego na szerszy i bardziej płaski. Zmieniło to relację lub stosunek (wskaźnik profilu A/R) wysokości przekroju do szerokości opony ze 100% do 70%, 60%, 50% i niższych wartości.

 

W przypadku gdy brakuje oznaczenia profilu oznacza to że opona jest tzw. „pełna” czyli jej wysokość wynosi 80% szerokości opony. Brak oznaczenia profilu zazwyczaj oznacza, że opona ma standardowy profil wynoszący 80% jej szerokości.

 

Pozycja 3: Konstrukcja opony radialnej jest oznaczona literą "R" w rozmiarze opony na ściance bocznej.

 

Pozycja 4: W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat średnica obręczy uległa powiększeniu. Uważana niegdyś za maksymalną średnica 16" dzisiaj jest już standardem.

 

Pozycja 5: Indeks nośności opony jest liczbą wskazującą maksymalne obciążenie, które może być przenoszone przez oponę przy oznaczonej odpowiednim symbolem prędkości i ciśnieniu powietrza. Należy jednak pamiętać, że każdy indeks dotyczy maksymalnej prędkości 210 km/h. Maksymalne indeksy nośności powyżej tych prędkości należy zredukować.

 

W przypadku opon nie zawierających danych (np. opony klasy ZR) w celu ustalenia maksymalnego indeksu nośności należy skonsultować się z producentem opon.

 

Pozycja 6: Wskaźnik prędkości opony stanowi część indeksu prędkości i jest liczbą, lub literą, wskazującą maksymalną prędkość, przy której dana opona może przenosić dozwolone obciążenie (oprócz prędkości powyżej 210 km/h).

 

Indeksy nośności i prędkości są umieszczone na obydwu ściankach bocznych opony. Pierwszy numer oznacza maksymalne obciążenie eksploatacyjne dla opon POJEDYNCZYCH, natomiast druga liczba - dla opon podwójnych. 

 

W pojeździe używane mogą być tylko opony o takiej minimalnej prędkości znamionowej, jak wskazana w dokumentach pojazdu. Możliwe jest natomiast stosowanie opon zimowych klasy M&S o indeksie prędkości niższym od prędkość samochodu.. 

 

Pozycja 7: Słowo "TUBELESS" oznacza, że dana opona jest oponą bezdętkową.

 

Pozycja 8: Znak i numer zatwierdzenia oznacza, że opona spełnia wymogi normy ECE-R30.

 

Pozycja 9: Wskazuje miejsca, w których znajdują się znaczniki zużycia bieżnika opony (1.6 mm). W przypadku, gdy opona zużyje się w takim stopniu, że znaczniki będą na tym samym poziomie, co znajdujące się obok nich żebra bieżnika, oznacza to, że głębokość bieżnika osiągnęła minimalną dopuszczalną wartość 1.6 mm.

 

Pozycja 10: Litera "M&S" oznaczają, że dana opona jest oponą zimową przeznaczoną do jazdy na nawierzchniach pokrytych lodem i śniegiem.

 

Pozycja 11: Opona została przetestowana zgodnie z procedurami ISO i zatwierdzona do użytku w ekstremalnych warunkach zimowych.

 

Pozycja 12: Przed rokiem 2000 data produkcji opony była pokazywana w postaci 3 cyfr na końcu numeru seryjnego, przy czym pierwsze dwie oznaczały tydzień produkcji, zaś trzecia rok produkcji. Dekada 1990-1999 jest wskazywana znakiem. Począwszy od 2000 r. używane są 4 cyfry, gdzie rok produkcji oznaczają łącznie cyfry 3. i 4.

 

Pozycja 13: Symbol "DOT" oznacza zgodność z przepisami amerykańskimi.

 

Pozycja 14: Kod DOT producenta stanowi zakodowaną wartość i znak identyfikacyjny konstrukcji zgodne z przepisami amerykańskimi.

 

Pozycja 15: Kraj produkcji oznacza kraj na terenie, którego opona została wyprodukowana.

 

Pozycja 16: Nazwa marki opony (zawiera nazwę rodziny i konstrukcji opon, np."Carat Exelero", "Carat Attiro", "Diadem Linero", itd.).

 

Pozycja 17: Szczegółowe dane na temat konstrukcji opony wymagane przez Wydział Transportu USA (DOT).

 

Pozycja 18: Maksymalne obciążenie eksploatacyjne i ciśnienie powietrza zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie USA, Kanady i Australii.

 

Pozycja 19: "RADIAL" oznacza oponę o konstrukcji radialnej.

 

Pozycja 20: Oznaczenie wymagane przez przepisy konsumenckie na terenie USA odnośnie klasyfikacji UTQG (jednorodna klasyfikacja jakości opon)

 

Pozycja 21: Wskazuje miejsca, w których znajdują się znaczniki zużycia bieżnika (o wysokości 4 mm). W przypadku, gdy opona zużyje się w takim stopniu, że znaczniki będą na tym samym poziomie, co znajdujące się obok nich żebra bieżnika, oznacza to, że wysokość bieżnika spadła do 4 mm. Ze względu na bezpieczeństwo jazdy w warunkach zimowych opony, w których wysokość bieżnika wynosi mniej niż 4 mm należy wymienić.

 

W przypadku opon dostawczych stosuje się oznaczenie literą C. Oznaczenie takiej opony może wyglądać następująco 205/75 R16 C. Litera C występująca po średnicy oznacza, że opony te są specjalnie wzmocnione.

 

SYMBOL WIELOSEZONOWOŚCI

 

Symbol ten wskazuje, że opona jest oponą wielosezonową i może być używana przez cały rok.

 

 sybol opona całoroczna

 

SYMBOL PRZEZNACZENIA NA WARUNKI INTENSYWNEGO OŚNIEŻENIA

 

Opona wielosezonowa, jak również opona zimowa, musi być oznaczona symbolem przeznaczenia na warunki dużego ośnieżenia. Wskazuje on, że opona została przetestowana pod kątem użytkowania na mocno ośnieżonej nawierzchni zgodnie z procedurami testowymi ETRTO, została uznana za akceptowalną i jako taka uzyskała certyfikat.

 

symbol śnieg i błoto

 

OCHRONA OBRĘCZY

 

Współczesne opony UHP wymagają obręczy aluminiowych. Aby obręcze te dłużej spełniały swoje zadanie, większość opon o niższych wskaźnikach profilu dostępnych jest z ochroną obręczy.

 

 oznaczenia spotykane na oponach

 

Zestawienie indeksów prędkości oraz nośności opon

 

Zestawienie oznaczeń stosowanych na oponach