Wpływ magazynowania na jakość opony
   09/14/2016 08:50:52    Comments 0

Czy opony składowane przez dłuższy czas od daty produkcji do momentu przekazania ich do eksploatacji tracą swoje właściwości użytkowe? Sprawdź, co na ten temat mają do powiedzenia fachowcy z koncernu Michelin.

    regały z oponami

 

Specjaliści koncernu Michelin kładą duży nacisk na edukację kierowców. Zapewne każdy z nas słyszał o akcji "Tydzień dobrego ciśnienia", czy spotkał się z działaniami promocyjnymi opon ekologicznych. Ci sami specjaliści zabrali także głos w sprawie wpływu warunków i długości przechowywania ogumienia na jego parametry użytkowe stanowczo podkreślając, że to warunki użytkowania w głównej mierze przekładają się na proces starzenia opon. Opony przechowywane dobrych warunkach magazynowych starzeją się średnio 17 razy wolniej niż podczas normalnej eksploatacji.

 

   


W skład opon wchodzą różne rodzaje materiałów oraz mieszanki gumowe, dzięki którym opony zyskują istotne cechy dla ich należytego funkcjonowania. Właściwości użytkowe opon zmieniają się w czasie ich eksploatacji. Aby zapewnić maksymalną trwałość gumy, w trakcie procesu produkcyjnego opony dodaje się niej środki przeciw-starzeniowe. Szczegółowy skład mieszanki gumowej wykorzystywanej przy produkcji opon oraz zawartość i skład chemiczny środków przeciw-starzeniowych należą do pilnie strzeżonych tajemnic każdego producenta. Środki te mają wiele funkcji i dzielą się na stabilizatory kauczuków, środki przeciw-zmęczeniowe, antyutleniacze, a także antyozonanty.Na zmiany w osiągach opon wpływa wiele czynników, do których zaliczamy klimat, warunki przechowywania, sposób eksploatacji (obciążenie, prędkość jazdy, ciśnienie oraz naprężenia), z  którymi to warunkami opony mają do czynienia podczas całego swojego życia.Zmiany fizyko-chemiczne w elementach opony powstają w głównej mierze podczas eksploatacji i wynikają z wewnętrznego nagrzewania się ogumienia oraz z  naprężeń wywołanych ciśnieniem, odkształcaniem pod wpływem obciążenia i uderzeniami, które nie występują podczas składowania opon w magazynowanie.Zmiany w parametrach jakościowych opon w trakcie ich magazynowania są znikome w porównaniu do szybkości zmian starzeniowych, jakie następują od chwili montażu i użytkowania opon.

 

    szkic życia opony


Michelin przechowuje produkowane przez siebie opony w magazynach fabrycznych do trzech lat od momentu wyprodukowania. Składowanie odbywa się przy zachowaniu odpowiednich metod i warunków przechowywania (temperatura, wilgotność, oświetlenie).Michelin gwarantuje dostarczanie dystrybutorom w pełni wartościowych opon oraz przekazuje im szczegółowe wytyczne dotyczące warunków i metod przechowywania, aby zapewnić pełen potencjał osiągów po przekazaniu opon do eksploatacji.