Zużycie paliwa a opony w Twoim aucie
   09/14/2016 13:05:04    Comments 0

Wpływ na to, ile paliwa spali Twoje auto podczas każdej podróży ma bardzo wiele czynników. My skupimy się na roli jaką odgrywa typ opon, ich stan techniczny, konstrukcja, rozmiar, ciśnienie... na zużycie paliwa.

Opory toczenia opony

 

Na każdy poruszający się pojazd działają siły oporu w postaci sił oporu toczenia, grawitacyjne, bezwładności, aerodynamiczne i wreszcie siły tarcia wewnętrznego. Do pokonania każdej z nich potrzebna jest energia czerpana z paliwa. Toczącej się oponie towarzyszy zjawisko histerezy odpowiadające za jej przyczepność. Im histereza jest większa, zwiększa się również przyczepność, ale również opory toczenia. Zjawisko to jest więc odpowiedzialne za straty energii i opory toczenia, wynikające z lepkosprężystego charakteru materiałów z których zbudowana jest opona. Opony mają też swój udział w oporze aerodynamicznym. Sprawność silników benzynowych sięga obecnie 35%. Taka część energii pozyskana z paliwa musi pokonać wymienione siły oporu.

 

Czynniki mające wpływ na opory toczenia

 

Masa opony

 

Na wielkość oporów toczenia ma wpływ m.in. masa opony. Oszczędność na masie można uzyskać przez zmniejszenie grubości poszczególnych elementów opony jak i odpowiednie wypracowanie jej rozmiaru. W wielu przypadkach "odchudzenie" można uzyskać poprzez wzrost profilu i obniżenie szerokości.

 

Konstrukcja

 

Bardzo istotna jest też wzajemna pozycja elementów wewnątrz opony; użyte do produkcji materiały, kąty opasań i wzmocnień. Jednym słowem opona musi być bardzo dobrze zaprojektowana.

 

Bieżnik

 

Bieżnik opony ma aż 60% udziału w oporach toczenia. Ważny jest tu zarówno kształt powierzchni kontaktu, rzeźba bieżnika i zastosowana mieszanka gumowa. W tym ostatnim przypadku znaczenie mają wykorzystane polimery, napełniacze i czynnik wulkanizujący.

 

Średnica, profil, szerokość

 

Średnica, profil i szerokość opony to parametry wpływające na zużycie paliwa. Mają one związek z redukcją masy, wzrostem sztywności i po części z oporem aerodynamicznym. Zasadą jest, że większa średnica opony i wysokość profilu przekłada się na mniejsze opory toczenia. Dzieje się tak, gdyż uginanie opony podczas rozpoczynania kontaktu z powierzchnią styku i podczas jej opuszczania jest mniejsze przy większym promieniu opony. Możliwa jest też opcja, że opona posiadająca niski profil będzie również charakteryzowała się małymi oporami toczenia ze względu na swoją sztywność i w konsekwencji małe straty energii.

 

Szerokość opony ma natomiast związek z oporami aerodynamicznymi. Zmniejszenie jej szerokości o 1 centymetr przekłada się na współczynnik oporu aerodynamicznego mniejszy o około 1,5 %.

 

Stopień zużycia

 

W przypadku opony zużytej, może mieć ona ponad 20% mniejsze opory toczenia niż nowa, ale jednocześnie bardzo szybko zmniejsza się jej przyczepność. Cieńsze czoła zużytej opony oraz niższe klocki, ulegające mniejszym zniekształceniom, przez spadek masy i wzrost sztywności, powodują obniżenie oporów toczenia.

 

Ciśnienie

 

Na znaczny wzrost oporów toczenia wpływa spadek ciśnienia w oponie. Niższe ciśnienie od optymalnego zmniejsza ściskanie klocków bieżnika przy kontakcie z powierzchnią oraz wywołuje większe zginanie i ścinanie bieżnika. Zmniejszając ciśnienie o 0,3 bara uzyskujemy wzrost oporów toczenia o 6%. Zaś przy ciśnieniu niższym o 1 bar opory toczenia przekraczają 30% i powodują kilkuprocentowy wzrost zużycia paliwa.

 

Warunki eksploatacji

 

Warunki zewnętrzne również mają swój udział w oporach toczenia. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia mamy do czynienia z mniejszymi oporami. Wynika to z dwóch rzeczy: z optymalnych temperatur pracy materiałów składowych opony, oraz z faktem, że wzrost temperatury zwiększa ciśnienie wewnątrz opony.

 

Opony ekologiczne

 

Obecnie najwięksi producenci oferują nam tak zwane opony ekologiczne. Ich cechą charakterystyczną są niskie opory toczenia, co przekłada się na mniejsze spalanie paliwa. Ten segment opon nie jest jednak polecany dla każdego. Opony te stanowią dobry wybór dla kierowców odznaczających się spokojnym stylem jazdy. Kierowcom lubiącym sportowe wyczyny odradza się użytkowanie takich opon ze względu na ich mniejszą przyczepność.